X
Bericht verzonden!
Message sent!

Prestatiebescherming


Th.C.J.A. van Engelen, dissertatie Leiden 1994

 

 

Prestatiebescherming - de vraag in hoeverre aan niet door een intellectuele eigendomswet beschermde prestaties een vergelijkbare bescherming kan worden verleend - vormt het onderwerp van deze studie. Mijn belangstelling voor dit onderwerp werd onder meer gewekt door het Decca-arrest, waarin de Hoge Raad in algemene en abstracte termen enige criteria formuleerde, die intrigeren doordat zij evenzovele vragen oproepen als beantwoorden. Het doel van deze studie is om enige algemeen geldende en concreet hanteerbare antwoorden op deze vragen te verschaffen.

 

Prestatiebescherming gaat over de vraag of ongeschreven intellectuele eigendomsrechten kunnen bestaan en, zo ja, binnen welke grenzen dat het geval is of dient te zijn. Dat is het onderwerp van het proefschrift uit 1994.

 

Met de steeds voortschrijdende technologische ontwikkelingen en de daardoor geboden exploitatiemogelijkheden voor onstoffelijke produkten zal die vraag van tijd tot gesteld en beantwoord dienen te worden. Dat was in het verleden bijvoorbeeld het geval voor uitvoerend kunstenaar, filmmakers, geluidsproducenten, omroepen en producenten van databanken. De vraag is nog steeds actueel voor de bescherming van nieuwsdiensten of van sportprestaties (atleten, sportclubs en sportbonden), organisatoren van evenementen, uitgevers, personen met een verzilverbare populariteit die het gebruik van hun uiterlijk of naam willen kunnen exploiteren of aan anderen willen kunnen verbieden.

 

Als je deze vragen wil kunnen beantwoorden, zul je het systeem van de bestaande intellectuele eigendomsrechten in kaart moeten brengen om aan de hand daarvan de grenzen te kunnen trekken voor wat wel en niet beschermd kan of dient te worden.

 

Per saldo is deze vraag ook actueel bij de bantwoording van de vraag of nieuwe fenomenen binnen het bestaande wettelijke kader beschermd kunnen of dienen te worden. Dat speelt bijvoorbeeld speelt op het grensvlak van het octrooirecht waar biotechnologie, computersoftware en 'business methods' aan de poort staan te rammelen.

 

Actualiteit

 

Artikelen 

 

Boek

 

Boek (1994) kopen bij 1boek.nl

 

     terug         Tell-a-Friend

     

     

    Print