X
Bericht verzonden!
Message sent!

Artikelen


Disclosed but not claimed is disclaimed

12-09-2016

Noot bij HR 5 februari 2016 - Bayer v Sandoz, AA 2016, p. 650.
[...] Dan zou het al een stuk schelen als de rechter begint met de verdragsteksten als uitgangspunt te nemen en de betekenis daarvan te verdiepen, in plaats van vooral zijn eigen eerdere uitspraken in kaart te brengen, zoals de Hoge Raad onder 3.3.5 doet, en daarbij in het midden te laten in hoeverre eerder uitgezette lijnen nu wel of niet inmiddels achterhaald zijn.

Het Europese eenheidsoctrooi en het Eenheidsoctrooigerecht – een stap vooruit?

09-02-2016
AA 2016, p. 100-103. Wanneer het Europese eenheidsoctrooi en het Europese octrooigerecht een feit worden, is dat zonder meer een revolutionaire stap die grote veranderingen met zich brengt. Maar is dat een stap voorwaarts of niet?

De 'problem-solution-approach' in het octrooirecht: een non-fictie gedachte-experiment

14-01-2015

Noot bij HR 3 oktober 2014, Leo Pharma v Sandoz, AA 2015, p. 49.

[...]  wanneer een bepaald hulpmiddel in de praktijk standaard gebruikt wordt, ligt het gevaar op de loer dat dit hulpmiddel tot norm verheven wordt en de daarbij behorende sacrale formules blindelings worden toegepast. [...].

De geoctrooieerde uitvinding: een in taal gevangen inventieve techniek

08-10-2014

Noot bij HR 4 april 2024, Medinol v Abbott, AA 2014, p. 743.

[...]. Taal en tekst zijn het gereedschap waarmee een geoctrooieerde uitvinding in een octrooi wordt beschreven en in de octrooiconclusie wordt afgebakend. Iedere jurist weet dat de taal een lastig instrument is om duidelijke grenzen mee te kunnen trekken.

Kun je wat bekend is uitvinden?

15-01-2014

Noot bij HR 7 juni 2013, Lundbeck/Tiefenbacher, AA 2014, p. 50:

[...]

Kortom, weten is niet waar het in het octrooirecht om draait. Het gaat er om of die wetenschap toegepast kan worden. Het octrooirecht beschermt geen kennis, maar kunde: de praktische toepassing van kennis, ofwel “techniek”. [...]. Kortom, het octrooirecht beschermt inventieve, toepasbare kennis (“know how”) en niet al dan niet inventieve kennis op zichzelf (“know what”).

Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back to the future?

10-04-2013
Ars Aequi 2013, p. 271-279. De ‘uitvinding’ van het grensoverschrijdend verbod door de Nederlandse rechter aan het begin van de jaren negentig resulteerde destijds in een ware stortvloed aan spraakmakende internationale octrooizaken, die zich bij de Nederlandse octrooirechter aandienden. Met de introductie in 1998 van de ‘spin-in-het-web’-leer, schroefde het Hof Den Haag de mogelijkheden voor grensoverschrijdende verboden echter fors terug. Het Europese Hof van Justitie kwam vervolgens op 13 juli 2006 met arresten in de zaken Roche v Primus en Gat v LuK,waarmee in de praktijk het doek voor grensoverschrijdende octrooiprocedures feitelijk gevallen leek te zijn.

IE-Goederenrecht verschenen bij Uitgeverij Boek9

25-03-2013

De goederenrechtelijke aspecten van de verschillende IE-rechten worden in dit boek centraal behandeld. Daarmee schept dit boek enige orde in de goederenrechtelijke wanorde die het gevolg is van het verzuim van de wetgever om een Boek 9 BW tot stand te brengen.

FD-artikel: EU-octrooi is geen wondermiddel

12-03-2013
Gemeenschapspatent is een stap vooruit, maar maakt Europa niet op slag innovatiever, artikel Ruud Smit, FD 12-3-2013 met daarin een nadere analyse van de vraag wat het EU-octrooi brengt naar aanleiding van uitlatingen van Benoît Battistelli, president van het Europees Octrooibureau (EOB), tijdens de presentatie van de jaarcijfers 2012.

"The name of the game is the claim"

10-02-2013
noot bij HR 25 mei 2012, Aga/Occlutech NJ 2013, 68: "dat de Nederlandse octrooiwetgever [...] ten onrechte het begrip “conclusie” hanteert. De internationaal gangbare [....] begrippen zijn “claims”, “patentanspruch” en “revendication”. Die laten zich naar het mij voorkomt géén van alle vertalen met het begrip “conclusie”, maar staan voor “eis”, “aanspraak” of “opeisen” en geven duidelijk aan dat het gaat om wat de octrooihouder als zijn exclusieve, private domein – afgebakend van het publieke domein – opvordert."

BNR Radio - IBM voor het 20ste jaar op rij koploper Amerikaanse octrooien

10-01-2013

BNR Nieuws: Commentaar bij item dat IBM in 2012 een record van 6.478 patenten heeft ontvangen voor uitvindingen op vlakken waaronder analytics, Big Data, cybersecurity, cloud, mobile en social networking: "Dit is het 20ste opeenvolgende jaar dat IBM bovenaan de jaarlijkse lijst staat met meest ontvangen patenten. Het totaal aantal ontvangen patenten ligt in 2012 hoger dan de gecombineerde totalen van Accenture, Amazon, Apple, EMC, HP, Intel, Oracle / Sun en Symantec. Van 1993 tot 2012 ontvingen uitvinders bij IBM meer dan 67.000 Amerikaanse patenten."

Luister hier

Apple vs Samsung: miljardenstrijd over ronde hoekjes

31-08-2012

Artikel in Trouw van Dorien Pels over de juridische strijd tussen Apple en Samsung: Toch is er weinig nieuws onder de zon, zegt hoogleraar octrooirecht aan de Universiteit Utrecht Dick van Engelen. "We hebben wereldwijd afgesproken dat er vrijheid van concurrentie moet zijn. Als iemand met een product komt, dan mag in beginsel een ander er ook mee komen. Tenzij je inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht. Of dat zo is, kun je niet zomaar even zeggen. Dat gaat nu juist om details als afgeronde hoekjes. Het is een schaakspel dat gespeeld móet worden." Zomaar even zeggen: Apple was eerst en de Koreanen zijn neppers, is onwenselijk. Het is gezond voor de economie dat iedereen Apple probeert bij te benen, stelt Van Engelen. "We willen dat concurrenten zich afvragen: kan ik dat ook? Kan ik dat beter? Kan ik dat goedkoper? Dat is hoe het moet in een vrije markteconomie."

NRC 10 augustus 2012: Apple of Samsung. wie ziet het verschil?

10-08-2012
[...]. „Een rechtszaak als deze is business as usual”, zegt hoogleraar industrieel eigendom Dick van Engelen van de Universiteit Utrecht. „Deze zaak krijgt toevallig veel aandacht, omdat het aansprekende bedrijven zijn. In andere sectoren komt het veel vaker voor. ” [...]. Apple zette de standaard voor de smartphone”, zegt hoogleraar Van Engelen. „Daar wil het nog tien jaar lol van hebben.” [...].

Kwaliteit van octrooien moet omhoog

30-07-2012
In het FD van zaterdag 28 juli verscheen een artikel van Ruud Peters, chief intellectual property officer bij Philips, die een pleidooi houdt voor een verbetering van de kwaliteit en efficiency van het systeem voor octrooiverlening. Daarin onder meer het aansprekende idee om na een verplichte 'search' de octrooiverlening 'on hold' te zetten en alleen door te zetten als de aanvrager een verzoek daartoe indient. Lijkt een goede gedachte !

‘Daling aantal patenten zorgelijk’ - FD 23 februari 2012

25-02-2012
Nederlandse octrooideskundigen maken zich grote zorgen over de daling van het aantal patenten dat Nederlandse bedrijven aanvragen. ‘Het wijst op minder innovatief vermogen bij de Nederlandse industrie, en dat is geen goed teken’, zegt Dick van Engelen, hoogleraar industrieel eigendom aan de Universiteit Utrecht [en Ventoux]

Apple vs Samsung: vuile concurrentiestrijd? - BNR Juridische Zaken

24-08-2011

BNR Juridische Zaken, 23 augustus 2011: In Juridische Zaken proberen we orde te scheppen in het octrooienstrijd tussen Apple en Samsung. Gaat het hier om een vuile concurrentiestrijd of om het daadwerkelijk beschermen van patenten om innovatie te stimuleren? Te gast waren Dick van Engelen, hoogleraar hoogleraar Octrooirecht aan de Universiteit van Utrecht en Bas Kist, partner bij merkenbureau Chiever.

The Assignment of a European Patent Portfolio: A plea for a 'Lex Proprietas'

06-05-2009

Article in Festschrift Thomas Reimann: on the private interantional laws issues regarding the assignment of a European patent portfolio. The position taken is that a choice of law should be permitted and that the law of the domicile of the proprietor should apply by default in the absence of a choice of law.

Intellectueel Kapitaal in de rechtspraak: 2007 onder de loep

20-08-2008

Met de publicatie van nagenoeg alle IE-uitspraken via verschillende elektronische databanken (zoals rechtspraak.nl, Boek9 en IEPT), ontstaat de mogelijkheid empirisch onderzoek te doen. Daarmee kan voor het eerst eenvoudig het antwoord gevonden worden op vragen als: hoeveel procedures worden er gevoerd, bij welke rechter en welke rechtsgebieden zijn daar aan de orde? Hoe succesvol zijn die procedures, en wat zijn de gemiddelde kansen in hoger beroep en cassatie. En last but not least hoe duur zijn die procedures en wat is het budget dat voor een procedure door een eiser of gedaagde gereserveerd dient te worden.

Overpeinzingen over grensoverschrijdend optreden: de Supreme Court in Microsoft v AT&T

07-05-2008

Voor zover we al mochten menen dat de grensoverschrijdende reikwijdte van de octrooirechten of internationale toepassing van octrooirecht een Europese aangelegenheid is, leren de uitspraken van de Federal Circuit Court of Appeals en de Amerikaanse Supreme Court in de zaak Microsoft v AT&T dat die gedachte onjuist is. Alle reden dus om eens stil te staan bij deze Amerikaanse uitspraken en te bezien wat daar voor inspiratie aan te ontlenen is, zoals Verkade ook voor velen een belangrijke inspiratiebron is

Tijden veranderen: stilstaand ga je achteruit

18-03-2008

De tijd staat niet stil en heeft ons van het Stenen Tijdperk tot in Cyberspace gebracht. Innovatie moet en zit ons dankzij de evolutie ook in het bloed. Innovatie floreert optimaal in een open markteconomie waarin ondernemingen in concurrentie met elkaar iedere dag weer (mede)dingen naar de gunst van de consument. Daarbij hoort ook dat de koploper van vandaag, de verliezer van morgen is. Dat inzicht werd al bezongen door de jonge Bob Dylan in 1963 in 'The Times They Are A-Changing', als 'wake up call' voor de gevestigde orde.

Twee uitspraken over grensoverschrijdende bevoegdheid

03-03-2008
Twee uitspraken inzake grensoverschrijdende bevoegdheid. Op 27 februari 2008 heeft de rechtbank Den Haag in een tweetal vonnissen helderheid verschaft over de grensoverschrijdende jurisdictie in de zaken Bettacare v H3 en Wedeka (IEPT20080227) en Acco v Noble (IEPT20080227). In Bettacare v H3 en Wedeka (IEPT20080227) paste de rechtbank het arrest Roche v Primus van de Hoge Raad van 30 november 2007 (IEPT20071139) toe. In Acco v Noble (IEPT20080227) diende de rechtbank zich uit te laten over zijn grensoverschrijdende jurisdictie wanneer de bevoegdheid van de rechtbank ten opizchte van een buitendse niet EEX-onderdaan alleen gestoeld is op een in Nederland gepleegde inbreuk.

Pagina's:   1  2  3terug         Tell-a-Friend

 

 

Print