X
Bericht verzonden!
Message sent!
Home » Items

Items


De geoctrooieerde uitvinding: een in taal gevangen inventieve techniek

08-10-2014

Noot bij HR 4 april 2014, Medinol v Abbott, AA 2014, p. 743.

[...]. Taal en tekst zijn het gereedschap waarmee een geoctrooieerde uitvinding in een octrooi wordt beschreven en in de octrooiconclusie wordt afgebakend. Iedere jurist weet dat de taal een lastig instrument is om duidelijke grenzen mee te kunnen trekken.

Hoge Raad komt terug op zijn Nebula-arrest

28-07-2014
Boek9-Bericht: over ABN AMRO v Berzona-arrest van 11 juli 2014, waarin de Hoge Raad terugkeert op het Nebula-arrest. Voor een goed begrip van het Berzona-arrest lijkt mij van belang te constateren dat de Hoge raad een andere invalshoek dan in het Nebula-arrest (IEPT20061103) heeft gekozen. Waar in Nebula de gelijkheid van schuldeisers centraal gesteld werd, wordt in Berzona voorop gesteld dat een faillissement uiteindelijk ziet op het verhaal van vorderingen op het vermogen c.q. vermogensbestanddelen van de gefailleerde.

BNR Radio: Nintendo gaat in hoger beroep tegen Philips in Wii-octrooiprocedure

24-06-2014

BNR - De Ochtendspits: Commentaar bij bericht dat Nintendo in hoger beroep gaat tegen Philips over vonnis van Engelse rechter waarin geoordeeld werd dat de Nintendo Wii inbreuk maakt op Philips-octrooien.

Het item is hier te beluisten.

Kun je wat bekend is uitvinden?

15-01-2014

Noot bij HR 7 juni 2013, Lundbeck/Tiefenbacher, AA 2014, p. 50:

[...]

Kortom, weten is niet waar het in het octrooirecht om draait. Het gaat er om of die wetenschap toegepast kan worden. Het octrooirecht beschermt geen kennis, maar kunde: de praktische toepassing van kennis, ofwel “techniek”.

TvI mei 2013: Een IE-Quick Scan voor curatoren - Dick van Engelen en Susan Kaak

02-08-2013
TvI 2013. Hoe krijgt de curator grip op ongrijpbare vermogensbestanddelen, zoals intellectuele eigendomsrechten (“IE-rechten”)? Dat is de vraag waar menig curator zich na zijn benoeming mee geconfronteerd ziet. Het praktisch en kostenefficiënt in kaart brengen van wat er zoal in de boedel zit of – belangrijker – behoort te zitten, is één van de eerste taken van de curator. Dat is met name van belang als die curator verwelkomd wordt door voormalig aandeelhouders en directie die al voortvarend aan het doorstarten zijn. De gemiddelde curator voelt zich bij het verkennen van het IE-rechtelijk terrein als “een kat in een vreemd pakhuis”. Het verkennen van wat er aan IE-rechten in de boedel zit, roept vragen op die liggen op een knooppunt tussen het goederenrecht, het IE-recht, het internationaal privaatrecht en het faillissementsrecht.

Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back to the future?

10-04-2013
Ars Aequi 2013, p. 271-279: De ‘uitvinding’ van het grensoverschrijdend verbod door de Nederlandse rechter aan het begin van de jaren negentig resulteerde destijds in een ware stortvloed aan spraakmakende internationale octrooizaken, die zich bij de Nederlandse octrooirechter aandienden. Met de introductie in 1998 van de ‘spin-in-het-web’-leer, schroefde het Hof Den Haag de mogelijkheden voor grensoverschrijdende verboden echter fors terug. Het Europese Hof van Justitie kwam vervolgens op 13 juli 2006 met arresten in de zaken Roche v Primus en Gat v LuK,waarmee in de praktijk het doek voor grensoverschrijdende octrooiprocedures feitelijk gevallen leek te zijn.

IE-Goederenrecht verschenen bij Uitgeverij Boek9

25-03-2013

De goederenrechtelijke aspecten van de verschillende IE-rechten worden in dit boek centraal behandeld. Daarmee schept dit boek enige orde in de goederenrechtelijke wanorde die het gevolg is van het verzuim van de wetgever om een Boek 9 BW tot stand te brengen.

FD-artikel: EU-octrooi is geen wondermiddel

12-03-2013
Gemeenschapspatent is een stap vooruit, maar maakt Europa niet op slag innovatiever, artikel Ruud Smit, FD 12-3-2013 met daarin een nadere analyse van de vraag wat het EU-octrooi brengt naar aanleiding van uitlatingen van Benoît Battistelli, president van het Europees Octrooibureau (EOB), tijdens de presentatie van de jaarcijfers 2012.

NJB-artikel: Verouderde auteursrechtelijke privileges bij beslag en faillissement

12-02-2013
NJB 2013, p. 408-415: In het op 18 juni 2012 ingediende voorstel voor de “Wet auteurscontractenrecht” is voorzien dat deze auteursrechtelijke beslag- en faillissementsexceptie niet meer gaan gelden voor auteursrechten van werkgevers en rechtspersonen.  Dat is een stap vooruit, maar die stap is niet groot genoeg. Nu de aanpak van faillissementsfraude en de bescherming van crediteuren door de Minister ook hoog op de agenda is geplaatst,  is afschaffing van deze beslag- en faillissementsexceptie voor het auteursrecht op zijn plaats.

"The name of the game is the claim"

10-02-2013
Noot bij HR 25 mei 2012, Aga/Occlutech NJ 2013, 68: "dat de Nederlandse octrooiwetgever [...] ten onrechte het begrip “conclusie” hanteert. De internationaal gangbare [....] begrippen zijn “claims”, “patentanspruch” en “revendication”. Die laten zich naar het mij voorkomt géén van alle vertalen met het begrip “conclusie”, maar staan voor “eis”, “aanspraak” of “opeisen” en geven duidelijk aan dat het gaat om wat de octrooihouder als zijn exclusieve, private domein – afgebakend van het publieke domein – opvordert."

SaaS-escrow: meer dan een theoretisch vangnet

01-02-2013
Automatiseringsgids 31-1-2013, artikel van Rolf Zaal: "[...] De vraag luidt 'Spreekt het vanzelf dat een curator in het faillissement van een SaaS-provider onmiddellijk meewerkt aan SaaS-escrow?' Van Engelen: "Nee, in tegendeel, zou ik zeggen. Een curator zal zich moeten afvragen hoe hij de hoogst mogelijke waarde kan genereren voor de schuldeisers. Het ligt dus meer voor de hand om alles 'on hold zetten' en tegen de gebruikers van de Saas-dienst, of de Escrow-dienstverlener die namens hen optreedt, te zeggen 'Je kunt het komen ophalen, tegen betaling'. "

BNR Radio - IBM voor het 20ste jaar op rij koploper Amerikaanse octrooien

10-01-2013

BNR Nieuws: Commentaar bij item dat IBM in 2012 een record van 6.478 patenten heeft ontvangen voor uitvindingen op vlakken waaronder analytics, Big Data, cybersecurity, cloud, mobile en social networking: "Dit is het 20ste opeenvolgende jaar dat IBM bovenaan de jaarlijkse lijst staat met meest ontvangen patenten. Het totaal aantal ontvangen patenten ligt in 2012 hoger dan de gecombineerde totalen van Accenture, Amazon, Apple, EMC, HP, Intel, Oracle / Sun en Symantec. Van 1993 tot 2012 ontvingen uitvinders bij IBM meer dan 67.000 Amerikaanse patenten."

 

UsedSoft v Oracle: the ECJ quietly reveals a new European property right in “bits & bytes”

03-01-2013

With its judgment of 3 July 2012 in UsedSoft v Oracle

the Court of Justice of the European Union (“ECJ”) made it clear that exhaustion of intellectual property rights also applies to the sale of intangible goods like a copy of a computer program. However, to achieve the end of the free movement of intangible goods, the Court had to come up with an inventive means: an autonomous European property right in “bits & bytes”.

Naschrift NJB 2012, p. 2968 bij reactie op "Twee voor de prijs van een"

30-11-2012

Naschrift NJB 2012, p. 2968 bij reactie van Wibier en Diamant: "UsedSoft vs. Oracle gaat niet over eigendom maar over contractsvrijheid"(NJB 2012, p. 2967) .

Wibier en Diamant stellen – kort samengevat – dat Usedsoft vs. Oracle niet
over eigendomsrechten op onlichamelijke zaken gaat, maar slechts leert dat een licentiegever zich niet kan beroepen op een contractuele bepaling die de overdraagbaarheid van een licentie uitsluit. Anders dan zij echter veronderstellen, is bij uitputting van auteursrecht overdracht van een licentie of vorderingsrecht op de auteursrechthebbende niet aan de orde

lees hier het volledige naschrift

CPB waarschuwt voor haastwerk bij totstandkoming EU-patent

21-11-2012
SC-online 20-11-0210: "[...]. Volgens de Utrechtse hoogleraar industrieel eigendom Dick van Engelen wordt het grootste verschil tussen het Duitse octrooirecht en het patentrecht elders in Europa veroorzaakt door de wijze waarop inbreukzaken vorm krijgen. In Duitsland is de vraag of er inbreuk op het patent wordt gepleegd, losgekoppeld van de vraag of het patent in eerste instantie verleend had mogen worden, zegt Van Engelen. Dat maakt de inbreukzaak volgens hem eenvoudiger en dus goedkoper. Het probleem is wel dat wie ook het bestaansrecht van het octrooi wil aanvechten, twee rechtszaken moet voeren. [...]"

NJB-artikel: Twee voor de prijs van één

02-11-2012

Een markt voor tweedehands software licenties en een nieuw Europees eigendomsrecht op 'bits & bytes'.

Artikel NJB 2012, p. 2171. Met het arrest UsedSoft vs. Oracle van 3 juli 2012 heeft het Hof van Justitie de handel in tweedehands software licenties mogelijk gemaakt. Het Hof leert dat de voor het vrij verkeer van goederen noodzakelijke uitputting van IE-rechten niet beperkt is tot de verkoop van lichamelijke zaken, maar ook geldt bij de verkoop van een onlichamelijke zaak als een kopie van een computerprogramma. Om het doel van een Europees vrije verkeer van goederen mogelijk te maken gebruikt het Hof van Justitie echter wel een inventief middel: de onthulling van een autonoom uit te leggen Europees eigendomsrecht op ‘bits & bytes’.

IEPT20120814, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten

31-08-2012
Hof Den Bosch past Frans recht toe (i) op overdracht auteursrecht tussen Franse vennootschappen en (ii) op de vraag wie de auteursrechthebbende is (lex originis)

Apple vs Samsung: miljardenstrijd over ronde hoekjes

31-08-2012

Artikel in Trouw van Dorien Pels over de juridische strijd tussen Apple en Samsung: Toch is er weinig nieuws onder de zon, zegt hoogleraar octrooirecht aan de Universiteit Utrecht Dick van Engelen. "We hebben wereldwijd afgesproken dat er vrijheid van concurrentie moet zijn. Als iemand met een product komt, dan mag in beginsel een ander er ook mee komen. Tenzij je inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht. Of dat zo is, kun je niet zomaar even zeggen. Dat gaat nu juist om details als afgeronde hoekjes. Het is een schaakspel dat gespeeld móet worden." Zomaar even zeggen: Apple was eerst en de Koreanen zijn neppers, is onwenselijk. Het is gezond voor de economie dat iedereen Apple probeert bij te benen, stelt Van Engelen. "We willen dat concurrenten zich afvragen: kan ik dat ook? Kan ik dat beter? Kan ik dat goedkoper? Dat is hoe het moet in een vrije markteconomie."

IEPT20120724, Hof Den Haag, Spirits v FKP

29-08-2012
Hof Den Haag over het toepasselijke recht op de overdracht van een Benelux merk: het regime van de Gemeenschapsmerkenverordening wordt naar analogie toegepast "gelet op coherentie en rechtszekerheid". 

NRC 10 augustus 2012: Apple of Samsung. wie ziet het verschil?

10-08-2012

[...]. „Een rechtszaak als deze is business as usual”, zegt hoogleraar industrieel eigendom Dick van Engelen van de Universiteit Utrecht. „Deze zaak krijgt toevallig veel aandacht, omdat het aansprekende bedrijven zijn. In andere sectoren komt het veel vaker voor. ” [...]. Apple zette de standaard voor de smartphone”, zegt hoogleraar Van Engelen. „Daar wil het nog tien jaar lol van hebben.” [...].


Pagina's:   1  2  3  4  5  6terug         Tell-a-Friend

 

 

Print