X
Bericht verzonden!
Message sent!
Home » Items

Items


Lancering vernieuwd IP-PorTal

19-05-2017
Boek9.nl gaat Europa in met de lancering van IP-PorTal (www.ippt.eu). Op dit platform zal alle IE-rechtspraak van het Hof van Justitie worden gepubliceerd, evenals een selectie van uitspraken van de Grote Kamer van Beroep van het EOB en relevante nationale rechtspraak.

Bijdrage aan BNR spitsuur: Nikon sleept ASML voor de rechter

24-04-2017

BNR - Spitsuur: Bijdrage aan item over de octrooiprocedures van Nikon tegen ASML.

 
Hier te beluisteren en hier te lezen

 

Oratie Maastricht - From Einstein's Relativity to a Unified Patent Law

17-02-2017
Op 4 november 2016 heeft Dick van Engelen zijn oratie gehouden voor de positie van Extraordinary Professor of Intellectual Property Litigation and Transaction Practice bij de Maastricht University.

Noot Van Engelen bij HvJEU Daiichi: het Hof van Justitie als hoogste Europese IE-rechter

14-02-2017
Dick van Engelen (Ventoux), Daiichi: het Hof van Justitie als hoogste Europese IE-rechter. Noot bij HvJ EU 18 juli 2013 (Daiichi Sankyo en Sanofi-Aventis v DEMO). Verschenen in AA 2017, p. 132 - 138.

"Opmerkelijk is dat het Hof een andere invulling geeft aan de in het Merck-arrest en eerdere uitspraken aangenomen bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten, omdat in de tussenliggende periode het Unierecht per 1 december 2009 inhoudelijk is veranderd met de opneming van het begrip 'handelsaspecten van intellectuele eigendom' in de definitie van de - tot de exclusieve bevoegdheid van de Unie behorende - 'gemeenschappelijke handelspolitiek' (art. 3 en art. 207 VWEU).

A license to sue

10-10-2016

Noot bij HvJEU 4 februari 2016, (C-163/15) (Hassan v Breiding) en HvJEU, 22 juni 2016, (C-419/15)(Thomas Philipps v Grune Welle) AA 2016, p. 758-765.

De vraag wat de vermogensrechtelijke status van een licentie is, speelde ook – zij het verhuld – in de hier te bespreken arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJEU”) naar aanleiding van prejudiciële vragen van het Oberlandesgericht Düsseldorf in twee separate procedures over licenties onder zogeheten Gemeenschapsmodellen en Gemeenschapsmerken.

Disclosed but not claimed is disclaimed

21-09-2016
Noot bij HR 5 februari 2016 - Bayer v Sandoz, AA 2016, p. 650.

Het arrest geeft aanleiding tot een aantal observaties en lessen. Een belangrijke les is dat de Hoge Raad de neiging heeft niet expliciet op eerdere precedenten terug te komen of deze expliciet te amenderen. Dat betekent dat er voor jurisprudentie-watchers steeds het nodige te raden overblijft en “close reading” van arresten geboden is. Dat levert prachtig materiaal op voor onderzoek en scripties, maar de rechtszekerheid is daarmee niet gebaat.

Bezint eer ge begint

12-04-2016
Management Team 12 april 2016: Octrooien: bezint eer ge begint. Nederlandse bedrijven zijn bedreven in het aanvragen van octrooien, zo blijkt uit de cijfers. Maar is een octrooi altijd het beste middel om je vinding te beschermen?

Rechtspraakoverzicht Intellectuele Eigendom - 2015 verschenen bij Boek9

30-03-2016
Het nieuwe boek Rechtspraak Intellectuele Eigendom - 2015 is vandaag verschenen bij Uitgeverij Boek9. Dit boek geeft in 277 pagina’s een overzicht en samenvatting van de in 2015 gewezen uitspraken – zoals op Boek9.nl gepubliceerd in IEPT-formaat en voorzien van relevante afbeeldingen – ter zake van alle intellectuele eigendomsrechten (“IE”), aangevuld met oneerlijke concurrentie, IE-vermogensrecht, IE-handhaving en IE en internationaal privaatrecht (toepasselijk recht en bevoegde rechter).

IE-Beginselen: nieuw IE handboek verschenen bij Boek9

18-02-2016
Het nieuwe handboek IE-Beginselen van de hand van Dick van Engelen is in druk verschenen bij Uitgeverij Boek 9. In 631 pagina’s wordt het voor Nederland geldende  IE-recht beschreven. De nieuwe Merkenrichtlijn en per 23 maart 2016 in werking tredende nieuwe Uniemerkenverordening zijn in het handboek verwerkt, inclusief de rechtspraak tot 1 januari 2016.

Het Europese eenheidsoctrooi en het Eenheidsoctrooigerecht – een stap vooruit?

09-02-2016
AA 2016, p. 100-103. Wanneer het Europese eenheidsoctrooi en het Europese octrooigerecht een feit worden, is dat zonder meer een revolutionaire stap die grote veranderingen met zich brengt. Maar is dat een stap voorwaarts of niet?

4e druk IE-Goederenrecht is uit

02-02-2016

De vierde herziene druk van het boek IE-Goederenrecht is vanaf heden beschikbaar. In deze uitgave zijn de goederenrechtelijke ontwikkelingen op het gebied van de intellectuele eigendom tot 1 januari 2016 verwerkt, inclusief de per 23 maart 2016 in werking tredende Uniemerkenverordening.

 

Bestel info

Benoemd tot hoogleraar in Maastricht

19-01-2016

Uit het persbericht: "Prof. Dick van Engelen is met ingang van 1 februari 2016 benoemd tot bijzonder hoogleraar Intellectuele Eigendom Proces- en Transactiepraktijk aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht.

Hij zal onder meer onderwijs geven binnen het bestaande Advanced Masters programma IP and Knowledge Management (IPKM) en nieuw op te zetten onderwijsprogramma’s rond het in oprichting zijnde Europese Unified Patent Court en binnen het kader van de Brightlands Maastricht Health Campus en andere praktijkgerichte opleidingen.

Noot Computerrecht bij ABN AMRO v Berzona

24-06-2015

Computerrecht 2015/121, p. 177-179, noot  bij Hoge Raad, 11 juli 2014, ABN AMRO v Berzona:

De kernoverweging van het arrest is te vinden in r.o. 3.6.4. Daar overweegt de Hoge Raad klip en klaar dat het faillissement niet tot gevolg heeft dat de curator “(‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt.”

EenVandaag: Google lanceert marktplaats voor patenten

07-05-2015

EenVandaag. Morgen lanceert Google een marktplaats voor patenten. Mensen en bedrijven kunnen daar terecht met hun ideeen om zo patenten te verkopen. Volgens Google wordt op deze manier innovatie gestimuleerd en het zogenaamde patent-trollen tegengegaan. De marktplaats roept ook discussie op, over de zuiverheid van de motieven van Google.

In Radio EenVandaag een gesprek met Dick van Engelen, advocaat en hoogleraar Intellectuele Eigendomsrechten aan de Universiteit Utrecht

Hier te beluisteren

BNR Nieuwsradio over Google Patent Purchase Promotion

07-05-2015

BNR - De Ochtendspits: Item over de Google Patent Purchase Promotion, een actie waarmee Google van 8 tot 22 mei 2015 octrooien gaat inkopen.
Hier te beluisteren

Boek9.nl: Announcing the Patent Purchase Promotion

Analogische rechtsvorming: Nebula, Berzona en het lot van een licentie bij faillissement

06-05-2015
De vraag of een curator van een failliete licentiegever (op bijvoorbeeld een octrooi, merk of auteursrecht) de licentienemer het verdere gebruik van de licentie kan verbieden en het gelicentieerde vrij van licenties kan verkopen heeft de laatste jaren veel stof doen opwaaien. Vreemd genoeg naar aanleiding van twee arresten die daar niet direct over gaan. Dat onderstreept allereerst het grote praktische belang van het antwoord op die vraag. Het leert echter ook dat het van groot belang is dat de Hoge Raad bij zijn arresten ook oog heeft en houdt voor het zaak-overstijgende belang van een uitspraak.

De licentienemer en de failliete IE-licentiegever

19-03-2015

TvI 2015, p. 62-66: Th.C.J.A. van Engelen en J.P. Hustinx:
Innovatie en intellectuele eigendomsrechten ("IE") zijn wel aangeduid als de motor van de moderne economie.  IE-licenties vormen het onmisbare smeermiddel van die motor. Gegeven het grote economische en praktische belang van IE-licenties, is opmerkelijk dat het antwoord op de vraag wat de positie van een licentienemer bij een faillissement van zijn licentiegever is, tot nu toe gevonden moet worden in exegese van twee arresten van de Hoge Raad die daar helemaal niet over gaan: Nebula en Berzona.

De 'problem-solution-approach'in het octrooirecht: een non-fictie gedachte-experiment

14-01-2015

Noot bij HR 3 oktober 2014, Leo Pharma v Sandoz, AA 2015, p. 49.[...]  wanneer een bepaald hulpmiddel in de praktijk standaard gebruikt wordt, ligt het gevaar op de loer dat dit hulpmiddel tot norm verheven wordt en de daarbij behorende sacrale formules blindelings worden toegepast. [...].

Dreigende oorlog om keukendoekje in vaatwasmachine?

18-12-2014
Volkskrant, Jelmer Luimstra,17-12-2014: Een idee dat het heeft geschopt tot de finale van Het Beste Idee van Nederland van SBS6 lijkt veel op een product dat al bestaat. Het gaat om de Towel Dish, in het programma gepresenteerd als een rond rekje waar men vuile doekjes in kan vastklikken zodat ze gemakkelijk meegaan in de vaatwasser

Miljardenstrijd om octrooi

03-12-2014
De Telegraaf, Wouter van Bergen, 2 december 2014:

Bij rechtszaken om octrooien, zoals de zaak die Philips en Nintendo onlangs schikten, kunnen vele miljoenen en in sommige gevallen zelfs miljarden op het spel staan. [...]. " Dat fabrikanten elkaar soms toch uitgebreid over en weer bestoken met claims, zoals in de grote patentoorlog tussen Apple en Samsung, komt door de enorme belangen rond de introductie van een product als een tablet of smartphone, zegt de Utrechtse hoogleraar intellectueel eigendomsrecht Dick van Engelen.


Pagina's:   1  2  3  4  5  6terug         Tell-a-Friend

 

 

Print