X
Bericht verzonden!
Message sent!

Bezint eer ge begint


12-04-2016

Management Team 12 april 2016: Octrooien: bezint eer ge begint. Nederlandse bedrijven zijn bedreven in het aanvragen van octrooien, zo blijkt uit de cijfers. Maar is een octrooi altijd het beste middel om je vinding te beschermen?

Nederland werd dit voorjaar officieus gekroond tot Europees kampioen intellectueel eigendom. Met 7.100 aanvragen in 2015 bij het Europees Octrooibureau spanden Nederlandse bedrijven de kroon. Ten opzichte van een jaar eerder lag het aantal Europese octrooiverzoeken vanuit Nederland in 2015 3,3% hoger, terwijl dat percentage voor de EU als geheel bleef steken op 0,3%. Kijken we naar het aantal Europese octrooiaanvragen per miljoen inwoners, dan hoefde Nederland afgelopen jaar in mondiaal opzicht alleen Zwitserland voor zich te dulden.

 

Kleine markt
Nederland scoort inderdaad goed als het gaat om het aantal octrooien, beaamt hoogleraar Industrieel Eigendomsrecht Dick van Engelen. ‘Het aantal octrooiaanvragen wordt vaak gezien als een indicatie voor het innovatief vermogen van een land. Tegelijkertijd is een nuancering hier op zijn plaats. Het is namelijk een relatief klein aantal multinationals – zoals Philips en halfgeleiderfabrikant NXP – dat het gros van de Nederlandse octrooien in bezit heeft. Kijken we naar de maakindustrie in bredere zin, dan zien we dat het aantal octrooien in een land als Duitsland niet alleen absoluut, maar ook relatief gezien een stuk hoger ligt. Dat is niet verwonderlijk: de Duitse markt is, met zo’n 80 miljoen consumenten, nu eenmaal een stuk groter dan de Nederlandse. Je ziet ook dat Duitse bedrijven regelmatig onderling processen tegen elkaar aanspannen vanwege een vermeende inbreuk; op de kleinere Nederlandse markt komt dat minder vaak voor.’


 

Lees het hele artikel hier    terug         Tell-a-Friend

     

     

    Print