X
Bericht verzonden!
Message sent!

Hfst 3 Implicaties voor IE-rechten


n dit hoofdstuk sta ik nader stil bij de implicaties van artikel 3:83(3) BW voor de verschillende intellectuele eigendomsrechten. Vanuit het perspectief dat partijen bij een vermogensrechtelijke transactie bovenal zoveel mogelijk zekerheid wensen over hun vermogensrechtelijke positie worden de binnen de verschillende IE-wetten te onderscheiden vermogensrechten nader onderzocht op hun overdraagbaarheid.

 

(A) Aanspraak, aanvrage en verleend recht

 

3.1 Octrooirecht

 

3.2 Auteursrecht

 

3.3 Naburige rechten

 

3.4 Databankenrecht

 

3.5 Geschriftenbescherming

 

3.6 Openbaarmakersrecht

 

3.7 Chipsrecht

 

3.8 Kwekersrecht

 

3.9 Merkenrecht

 

3.10 Handelsnaamrecht

 

3.11 Modelrecht

 

3.12 Ongeschreven IE-rechten

 

3.13 Overzicht overdraagbaarheid IE-rechten 

 

De webversie is een verkorte versie van de tekst van het boek ZONDER VOETNOTEN

 

     terug         Tell-a-Friend

     

     

    Print