X
Bericht verzonden!
Message sent!

Hfst 2 Regime artikel 3:83 BW


Hoofdstuk 2: Het regime van artikel 3:83 BW

 

Artikel 3:83(1) BW leert dat eigendom, beperkte rechten en vorderingsrechten overdraagbaar zijn, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen overdracht verzet. Dit is conform de hoofdregel, zoals die naar oud burgerlijk recht voor alle vermogens-rechten gold.
Voor het domein van de intellectuele eigendom speelt deze regel van lid 1 van artikel 3:83 BW alleen een rol voor licenties. Een licentie is primair een vorderings-recht van de licentienemer op de IE-rechthebbende. Een dergelijke vordering is overdraagbaar tenzij de aard van het recht zich daartegen verzet.

 

2.1 Alleen contractuele beperking overdraagbaarheid bij vorderingsrechten


2.2 Overdraagbaarheid ‘andere’ rechten


2.3 ‘Aard van het recht’ irrelevant bij ‘andere rechten'


2.4 Artikel 3:83(3) BW: de wet bepaalt?

 

2.5 Perspectief voor de rechtspraktijk


 

De webversie is een verkorte versie van de tekst van het boek ZONDER VOETNOTEN

 

 

     terug         Tell-a-Friend

     

     

    Print