X
Bericht verzonden!
Message sent!

Onverkoopbare Vermogensrechten [2003]


ONVERKOOPBARE VERMOGENSRECHTEN - artikel 3:83(3) BW nader beschouwd

 

Th.C.J.A. van Engelen, Serie Onderneming en Recht, deel 26, Deventer: Kluwer, 2003

 

 

Sinds 1992 bepaalt artikel 3:83(3) BW dat vermogensrechten slechts overdraagbaar zijn als de wet dat bepaalt. Dit boek inventariseert de door dit regime veroorzaakte problemen voor de rechtspraktijk en reikt waar mogelijk oplossingen aan. Tevens wordt ingegaan op de argumenten voor een ruimhartige interpretatie van artikel 3:83(3) BW door de rechter en bevat het een pleidooi voor wetswijziging. De rechten waarvoor een wettelijke bepaling ontbreekt worden gedetailleerd in kaart gebracht evenals mogelijke oplossingen voor deze problemen. Dit speelt bijvoorbeeld bij internationale octrooiaanspraken en -aanvragen, prioriteitsrechten, rechten op ongeregistreerde merken, bedrijfsgeheimen en portretrechten of publiekrechtelijke vermogensrechten als emissierechten, melkquota, telecom- en omroepvergunningen en geneesmiddelenregistraties.Het boek bevat handige checklists. Een goed hulpmiddel voor 'due diligence onderzoek' bij overnames, fusies, emissies van aandelen of obligaties, faillissementen, financieringen en verpandingen van activa.

 

De webversie is een versie van de tekst van het boek ZONDER VOETNOTEN

 

Voorwoord

 

Hoofdstuk 1. Overdraagbaarheid van vermogensrechten

 

Hoofdstuk 2. Het regime van artikel 3:83 BW

 

Hoofdstuk 3. Implicaties artikel 3:83(3) BW voor IE-rechten

 

Hoofdstuk 4. Implicaties artikel 3:83(3) BW voor publiekrechtelijke vermogensrechten

 

Hoofdstuk 5. Praktische consequenties van artikel 3:83(3) BW

 

Hoofdstuk 6. Casuistiek

 

Hoofdstuk 7. Conclusies

 

 

  

--------------------

 

 

Boek bestellen bij Kluwer

 

 

Google Library

 

     terug         Tell-a-Friend

     

     

    Print