X
Bericht verzonden!
Message sent!
Home » IE&IPR » Items

Items


Lancering vernieuwd IP-PorTal

19-05-2017
Boek9.nl gaat Europa in met de lancering van IP-PorTal (www.ippt.eu). Op dit platform zal alle IE-rechtspraak van het Hof van Justitie worden gepubliceerd, evenals een selectie van uitspraken van de Grote Kamer van Beroep van het EOB en relevante nationale rechtspraak.

Noot Van Engelen bij HvJEU Daiichi: het Hof van Justitie als hoogste Europese IE-rechter

14-02-2017
Dick van Engelen (Ventoux), Daiichi: het Hof van Justitie als hoogste Europese IE-rechter. Noot bij HvJ EU 18 juli 2013 (Daiichi Sankyo en Sanofi-Aventis v DEMO). Verschenen in AA 2017, p. 132 - 138.

"Opmerkelijk is dat het Hof een andere invulling geeft aan de in het Merck-arrest en eerdere uitspraken aangenomen bevoegdheidsverdeling tussen de Unie en de lidstaten, omdat in de tussenliggende periode het Unierecht per 1 december 2009 inhoudelijk is veranderd met de opneming van het begrip 'handelsaspecten van intellectuele eigendom' in de definitie van de - tot de exclusieve bevoegdheid van de Unie behorende - 'gemeenschappelijke handelspolitiek' (art. 3 en art. 207 VWEU).

BNR Radio: Nintendo gaat in hoger beroep tegen Philips in Wii-octrooiprocedure

24-06-2014

BNR - De Ochtendspits: Commentaar bij bericht dat Nintendo in hoger beroep gaat tegen Philips over vonnis van Engelse rechter waarin geoordeeld werd dat de Nintendo Wii inbreuk maakt op Philips-octrooien.

Het item is hier te beluisten.

Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back to the future?

10-04-2013
Ars Aequi 2013, p. 271-279: De ‘uitvinding’ van het grensoverschrijdend verbod door de Nederlandse rechter aan het begin van de jaren negentig resulteerde destijds in een ware stortvloed aan spraakmakende internationale octrooizaken, die zich bij de Nederlandse octrooirechter aandienden. Met de introductie in 1998 van de ‘spin-in-het-web’-leer, schroefde het Hof Den Haag de mogelijkheden voor grensoverschrijdende verboden echter fors terug. Het Europese Hof van Justitie kwam vervolgens op 13 juli 2006 met arresten in de zaken Roche v Primus en Gat v LuK,waarmee in de praktijk het doek voor grensoverschrijdende octrooiprocedures feitelijk gevallen leek te zijn.

BNR Radio - IBM voor het 20ste jaar op rij koploper Amerikaanse octrooien

10-01-2013

BNR Nieuws: Commentaar bij item dat IBM in 2012 een record van 6.478 patenten heeft ontvangen voor uitvindingen op vlakken waaronder analytics, Big Data, cybersecurity, cloud, mobile en social networking: "Dit is het 20ste opeenvolgende jaar dat IBM bovenaan de jaarlijkse lijst staat met meest ontvangen patenten. Het totaal aantal ontvangen patenten ligt in 2012 hoger dan de gecombineerde totalen van Accenture, Amazon, Apple, EMC, HP, Intel, Oracle / Sun en Symantec. Van 1993 tot 2012 ontvingen uitvinders bij IBM meer dan 67.000 Amerikaanse patenten."

 

IEPT20120814, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten

31-08-2012
Hof Den Bosch past Frans recht toe (i) op overdracht auteursrecht tussen Franse vennootschappen en (ii) op de vraag wie de auteursrechthebbende is (lex originis)

Apple vs Samsung: miljardenstrijd over ronde hoekjes

31-08-2012

Artikel in Trouw van Dorien Pels over de juridische strijd tussen Apple en Samsung: Toch is er weinig nieuws onder de zon, zegt hoogleraar octrooirecht aan de Universiteit Utrecht Dick van Engelen. "We hebben wereldwijd afgesproken dat er vrijheid van concurrentie moet zijn. Als iemand met een product komt, dan mag in beginsel een ander er ook mee komen. Tenzij je inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht. Of dat zo is, kun je niet zomaar even zeggen. Dat gaat nu juist om details als afgeronde hoekjes. Het is een schaakspel dat gespeeld móet worden." Zomaar even zeggen: Apple was eerst en de Koreanen zijn neppers, is onwenselijk. Het is gezond voor de economie dat iedereen Apple probeert bij te benen, stelt Van Engelen. "We willen dat concurrenten zich afvragen: kan ik dat ook? Kan ik dat beter? Kan ik dat goedkoper? Dat is hoe het moet in een vrije markteconomie."

IEPT20120724, Hof Den Haag, Spirits v FKP

29-08-2012
Hof Den Haag over het toepasselijke recht op de overdracht van een Benelux merk: het regime van de Gemeenschapsmerkenverordening wordt naar analogie toegepast "gelet op coherentie en rechtszekerheid". 

Nationaal Nederlands rapport IE & IPR

05-08-2010
Nationaal Nederlands rapport over IE en IPR: Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, 18e Congres - International Academy of Comparative Law, Washington 2010, Intersentia 2010, p. 307-339.

Rechtskeuze bij overdracht auteursrecht ?

19-05-2010

In zijn vonnis van 12 mei 2010 lijkt de rechtbank Utrecht - met partijen - uit te gaan van de toepasselijkheid van Schots recht op de overdracht van (o.m. Nederlands) auteursrecht. Omdat echter een ononderbroken keten van overdrachten tussen de verschillende gepretendeerde rechtsopvolgers ontbreekt wordt dit punt niet (definitief) beslist.

IEPT20100512, Rb Utrecht, TIE v CMC

The Assignment of a European Patent Portfolio: A plea for a Lex Proprietas

06-05-2009
Article in Festschrift Thomas Reimann: on the private international law issues regarding the assignment of a European patent portfolio. The position taken is that a choice of law should be permitted and that the law of the domicile of the proprietor should apply by default in the absence of a choice of law.

Rome II and intellectual property rights: Choice of law brought to a standstill

20-12-2008

The international private law regime as introduced by the Rome II Regulation for IPR-infringements is  a step back and basically blocks the gradual further development of this area of the law by case law. A clear example of a legislator that did not have a clear view of neither the problem nor the solution and therefore would have been wiser by just doing nothing.

Hof Den Bosch past lex proprietas toe

23-10-2008

In zijn arrest van 14 oktober 2008 in de zaak Michaud v Owens onderschrijft het Hof Den Bosch dat een overdracht van Nederlandse auteusrechten onderworpen kan zijn aan buitenlands recht. Daarmee treedt het Bosche Hof in de voetsporen van het Hof Den Haag dat eerder in zijn Technip-arrest van 20 september 2007 ook accepteerde dat een overdracht van een internationale auteursrechtenprortefeuille onderworpen kon zijn aan het recht van slechts een jurisdictie in plaats van het recht van alle betrokken landen. Het hof Den Bosch knoopt aan bij het recht van de woonplaats van de rechthebbende, in casu Frans recht

Intellectueel Kapitaal in de rechtspraak: 2007 onder de loep

20-08-2008
In het augustus-nummer van IER verscheen het artikel Intellectueel Kapitaal in de rechtspraak: 2007 onder de loep van Dick van Engelen. Het artikel doet verslag van een empirisch onderzoek naar de behandeling van intellectuele eigendomszaken door de Nederlandse rechter in 2007

Torrent-site in Tongo

16-07-2008

In zijn vonnis van 8 juli 2008 in de zaak Brein v Euroaccess oordeelde de Bosche voorzieningenrechter dat Nederlands recht van toepassing is op een Torrent-site in Tongo. De site is voornamelijk in de Duitse taal opgesteld, maar richt zich ook specifiek op Nederlandse bezoekers, gelet op de aangeboden (Nederlandstalige) werken van Nederlandse artiesten en de reclameboodschappen in de Nederlandse taal en de servers van waaruit de hosting plaatsvindt staan in Amsterdam.

Grensoverschrijdende perikelen

09-07-2008
Grensoverschrijdende verboden, althans de mogelijkheid daartoe en de processuele perikelen die dat oproept spelen nog volop in 2 vonnissen van de Haagse rechtbank in Izumi v Philips en Fort Vale v Pelican 

Grensoverschrijdend verbod Nieuw Zeelands kwekersrecht

07-06-2008
In het vonnis van 2 juni 2008 in de zaak Vletter & Den Haan v Van Zanten vaardigt de Haagse rechtbank een grensoverschrijdend verbod uit ter zake van inbreuk op Nieuw Zeelandse kwekersrecht. Voor wat betreft de inhoud van het toe te passen Nieuw Zeelandse recht neemt de rechtbank aan dat het in Nieuw Zeeland aan Vletter & den Haan verleende kwekersrecht Vletter & den Haan tenminste het recht geeft gedaagde sub 2 te verbieden teeltmateriaal van het ras voor handelsdoeleinden voort te brengen, te koop aan te bieden en te verhandelen.

Feer Verkade, Album Americorum, Bijblad April 2008

07-05-2008
De Album Americorum-uitgave van het Bijblad bevat de bijdrage Overpeinzingen over grensoverschrijdend optreden: de Supreme Court in Microsoft v AT&T van Dick van Engelen

Tijden veranderen: stilstaand ga je achteruit

18-03-2008

De Oratie van Dick van Engelen, uitgesproken bij zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Technologie Overdracht aan de Universiteit Utrecht is verschenen bij Boom Juridische Uitgevers in Den Haag. De tijd staat niet stil en heeft ons van het stenen tijdperk tot in cyberspace gebracht. Innovatie floreert optimaal in een open markteconomie waarin ondernemingen in concurrentie met elkaar iedere dag weer (mede)dingen naar de gunst van de consument. Daarbij hoort ook dat de koploper van vandaag, de verliezer van morgen is: stilstaand ga je achteruit.

Twee uitspraken over grensoverschrijdende bevoegdheid

03-03-2008
Twee uitspraken inzake grensoverschrijdende bevoegdheid. Op 27 februari 2008 heeft de rechtbank Den Haag in een tweetal vonnissen helderheid verschaft over de grensoverschrijdende jurisdictie in de zaken Bettacare v H3 en Wedeka (IEPT20080227) en Acco v Noble (IEPT20080227). In Bettacare v H3 en Wedeka (IEPT20080227) paste de rechtbank het arrest Roche v Primus van de Hoge Raad van 30 november 2007 (IEPT20071139) toe. In Acco v Noble (IEPT20080227) diende de rechtbank zich uit te laten over zijn grensoverschrijdende jurisdictie wanneer de bevoegdheid van de rechtbank ten opizchte van een buitendse niet EEX-onderdaan alleen gestoeld is op een in Nederland gepleegde inbreuk.

Pagina's:   1  2terug         Tell-a-Friend

 

 

Print