X
Bericht verzonden!
Message sent!

Artikelen


Disclosed but not claimed is disclaimed

12-09-2016

Noot bij HR 5 februari 2016 - Bayer v Sandoz, AA 2016, p. 650.
[...] Dan zou het al een stuk schelen als de rechter begint met de verdragsteksten als uitgangspunt te nemen en de betekenis daarvan te verdiepen, in plaats van vooral zijn eigen eerdere uitspraken in kaart te brengen, zoals de Hoge Raad onder 3.3.5 doet, en daarbij in het midden te laten in hoeverre eerder uitgezette lijnen nu wel of niet inmiddels achterhaald zijn.

Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back to the future?

10-04-2013
Ars Aequi 2013, p. 271-279. De ‘uitvinding’ van het grensoverschrijdend verbod door de Nederlandse rechter aan het begin van de jaren negentig resulteerde destijds in een ware stortvloed aan spraakmakende internationale octrooizaken, die zich bij de Nederlandse octrooirechter aandienden. Met de introductie in 1998 van de ‘spin-in-het-web’-leer, schroefde het Hof Den Haag de mogelijkheden voor grensoverschrijdende verboden echter fors terug. Het Europese Hof van Justitie kwam vervolgens op 13 juli 2006 met arresten in de zaken Roche v Primus en Gat v LuK,waarmee in de praktijk het doek voor grensoverschrijdende octrooiprocedures feitelijk gevallen leek te zijn.

BNR Radio - IBM voor het 20ste jaar op rij koploper Amerikaanse octrooien

10-01-2013

BNR Nieuws: Commentaar bij item dat IBM in 2012 een record van 6.478 patenten heeft ontvangen voor uitvindingen op vlakken waaronder analytics, Big Data, cybersecurity, cloud, mobile en social networking: "Dit is het 20ste opeenvolgende jaar dat IBM bovenaan de jaarlijkse lijst staat met meest ontvangen patenten. Het totaal aantal ontvangen patenten ligt in 2012 hoger dan de gecombineerde totalen van Accenture, Amazon, Apple, EMC, HP, Intel, Oracle / Sun en Symantec. Van 1993 tot 2012 ontvingen uitvinders bij IBM meer dan 67.000 Amerikaanse patenten."

Luister hier

Apple vs Samsung: miljardenstrijd over ronde hoekjes

31-08-2012

Artikel in Trouw van Dorien Pels over de juridische strijd tussen Apple en Samsung: Toch is er weinig nieuws onder de zon, zegt hoogleraar octrooirecht aan de Universiteit Utrecht Dick van Engelen. "We hebben wereldwijd afgesproken dat er vrijheid van concurrentie moet zijn. Als iemand met een product komt, dan mag in beginsel een ander er ook mee komen. Tenzij je inbreuk maakt op het intellectueel eigendomsrecht. Of dat zo is, kun je niet zomaar even zeggen. Dat gaat nu juist om details als afgeronde hoekjes. Het is een schaakspel dat gespeeld móet worden." Zomaar even zeggen: Apple was eerst en de Koreanen zijn neppers, is onwenselijk. Het is gezond voor de economie dat iedereen Apple probeert bij te benen, stelt Van Engelen. "We willen dat concurrenten zich afvragen: kan ik dat ook? Kan ik dat beter? Kan ik dat goedkoper? Dat is hoe het moet in een vrije markteconomie."

IEPT20120814, Hof Den Bosch, Longchamp v Horsten

31-08-2012
Hof Den Bosch past Frans recht toe (i) op overdracht auteursrecht tussen Franse vennootschappen en (ii) op de vraag wie de auteursrechthebbende is (lex originis)

IEPT20120724, Hof Den Haag, Spirits v FKP

29-08-2012
Hof Den Haag over het toepasselijke recht op de overdracht van een Benelux merk: het regime van de Gemeenschapsmerkenverordening wordt naar analogie toegepast "gelet op coherentie en rechtszekerheid".

Nationaal Nederlands rapport IE & IPR

05-08-2010
Nationaal Nederlands rapport over IE en IPR: Jurisdiction and Applicable Law in Matters of Intellectual Property, 18e Congres - International Academy of Comparative Law, Washington 2010, Intersentia 2010, p. 307-339.

Rechtskeuze bij overdracht auteursrecht ?

19-05-2010

In zijn vonnis van 12 mei 2010 lijkt de rechtbank Utrecht - met partijen - uit te gaan van de toepasselijkheid van Schots recht op de overdracht van (o.m. Nederlands) auteursrecht. Omdat echter een ononderbroken keten van overdrachten tussen de verschillende gepretendeerde rechtsopvolgers ontbreekt wordt dit punt niet (definitief) beslist.

IEPT20100512, Rb Utrecht, TIE v CMC

The Assignment of a European Patent Portfolio: A plea for a 'Lex Proprietas'

06-05-2009

Article in Festschrift Thomas Reimann: on the private interantional laws issues regarding the assignment of a European patent portfolio. The position taken is that a choice of law should be permitted and that the law of the domicile of the proprietor should apply by default in the absence of a choice of law.

Rome II and intellectual property rights: Choice of law brought to a standstill

20-12-2008

Article in NIPR 2008: The international private law regime as introduced by the Rome II Regulation for IPR-infringements is  a step back and basically blocks the gradual further development of this area of the law by case law. A clear example of a legislator that did not have a clear view of neither the problem nor the solution and therefore would have been wiser by just doing nothing.

Hof Den Bosch past lex proprietas toe

23-10-2008

In zijn arrest van 14 oktober 2008 in de zaak Michaud v Owens onderschrijft het Hof Den Bosch dat een overdracht van Nederlandse auteusrechten onderworpen kan zijn aan buitenlands recht. Daarmee treedt het Bosche Hof in de voetsporen van het Hof Den Haag dat eerder in zijn Technip-arrest van 20 september 2007 ook accepteerde dat een overdracht van een internationale auteursrechtenprortefeuille onderworpen kon zijn aan het recht van slechts een jurisdictie in plaats van het recht van alle betrokken landen. Het hof Den Bosch knoopt aan bij het recht van de woonplaats van de rechthebbende, in casu Frans recht

Intellectueel Kapitaal in de rechtspraak: 2007 onder de loep

20-08-2008

Met de publicatie van nagenoeg alle IE-uitspraken via verschillende elektronische databanken (zoals rechtspraak.nl, Boek9 en IEPT), ontstaat de mogelijkheid empirisch onderzoek te doen. Daarmee kan voor het eerst eenvoudig het antwoord gevonden worden op vragen als: hoeveel procedures worden er gevoerd, bij welke rechter en welke rechtsgebieden zijn daar aan de orde? Hoe succesvol zijn die procedures, en wat zijn de gemiddelde kansen in hoger beroep en cassatie. En last but not least hoe duur zijn die procedures en wat is het budget dat voor een procedure door een eiser of gedaagde gereserveerd dient te worden.

Torrent-site in Tongo

16-07-2008

In zijn vonnis van 8 juli 2008 in de zaak Brein v Euroaccess oordeelde de Bosche voorzieningenrechter dat Nederlands recht van toepassing is op een Torrent-site in Tongo. De site is voornamelijk in de Duitse taal opgesteld, maar richt zich ook specifiek op Nederlandse bezoekers, gelet op de aangeboden (Nederlandstalige) werken van Nederlandse artiesten en de reclameboodschappen in de Nederlandse taal en de servers van waaruit de hosting plaatsvindt staan in Amsterdam.

Grensoverschrijdende perikelen

09-07-2008
Grensoverschrijdende verboden, althans de mogelijkheid daartoe en de processuele perikelen die dat oproept spelen nog volop in 2 vonnissen van de Haagse rechtbank in Izumi v Philips en Fort Vale v Pelican

Grensoverschrijdend verbod Nieuw Zeelands kwekersrecht

07-06-2008
In het vonnis van 2 juni 2008 in de zaak Vletter & Den Haan v Van Zanten vaardigt de Haagse rechtbank een grensoverschrijdend verbod uit ter zake van inbreuk op Nieuw Zeelandse kwekersrecht. Voor wat betreft de inhoud van het toe te passen Nieuw Zeelandse recht neemt de rechtbank aan dat het in Nieuw Zeeland aan Vletter & den Haan verleende kwekersrecht Vletter & den Haan tenminste het recht geeft gedaagde sub 2 te verbieden teeltmateriaal van het ras voor handelsdoeleinden voort te brengen, te koop aan te bieden en te verhandelen.

Overpeinzingen over grensoverschrijdend optreden: de Supreme Court in Microsoft v AT&T

07-05-2008

Voor zover we al mochten menen dat de grensoverschrijdende reikwijdte van de octrooirechten of internationale toepassing van octrooirecht een Europese aangelegenheid is, leren de uitspraken van de Federal Circuit Court of Appeals en de Amerikaanse Supreme Court in de zaak Microsoft v AT&T dat die gedachte onjuist is. Alle reden dus om eens stil te staan bij deze Amerikaanse uitspraken en te bezien wat daar voor inspiratie aan te ontlenen is, zoals Verkade ook voor velen een belangrijke inspiratiebron is

Tijden veranderen: stilstaand ga je achteruit

18-03-2008

De tijd staat niet stil en heeft ons van het Stenen Tijdperk tot in Cyberspace gebracht. Innovatie moet en zit ons dankzij de evolutie ook in het bloed. Innovatie floreert optimaal in een open markteconomie waarin ondernemingen in concurrentie met elkaar iedere dag weer (mede)dingen naar de gunst van de consument. Daarbij hoort ook dat de koploper van vandaag, de verliezer van morgen is. Dat inzicht werd al bezongen door de jonge Bob Dylan in 1963 in 'The Times They Are A-Changing', als 'wake up call' voor de gevestigde orde.

Twee uitspraken over grensoverschrijdende bevoegdheid

03-03-2008
Twee uitspraken inzake grensoverschrijdende bevoegdheid. Op 27 februari 2008 heeft de rechtbank Den Haag in een tweetal vonnissen helderheid verschaft over de grensoverschrijdende jurisdictie in de zaken Bettacare v H3 en Wedeka (IEPT20080227) en Acco v Noble (IEPT20080227). In Bettacare v H3 en Wedeka (IEPT20080227) paste de rechtbank het arrest Roche v Primus van de Hoge Raad van 30 november 2007 (IEPT20071139) toe. In Acco v Noble (IEPT20080227) diende de rechtbank zich uit te laten over zijn grensoverschrijdende jurisdictie wanneer de bevoegdheid van de rechtbank ten opizchte van een buitendse niet EEX-onderdaan alleen gestoeld is op een in Nederland gepleegde inbreuk.

Litispendentie: IEPT20080109, Rb Den Bosch, REV'IT! v Dainese

26-01-2008
Litispendentie: in de zaak REV'IT! v Dainese diende de Bosche rechtbank zich in zijn vonnis van 9 januari 2008 uit te laten over de vraag of tussen dezelfde partijen betreffende hetzelfde onderwerp al een zaak aanhangig is aanhangig is in Franrkijk, in welk geval de later aangezochte Nederlandse rechter de zaak op grond van artikel 27 EEX-Vo zou moeten aanhouden totdat de Franse bevoegdheid vast staat.

The itsy bitsy spider: noot bij Hof Den Haag Bacardi v Mad Bat IEPT 20070823

23-12-2007
Noot Van Engelen (IER 2007, nr. 103, p. 395): Ik beperk mij in deze noot tot een bespreking van de grensoverschrijdende jurisdictie aspecten van dit arrest. Het arrest gaat daar uitvoerig op in en is met name interessant voor wat betreft twee onderwerpen waar het Hof wel op ingaat om het vervolgens niet te doen: dat is het entertainen van de ‘spin-in-het-web’-doctrine en de vraag of een verbod in een Gemeenschapsmerkenzaak wel of niet de gehele Unie dient te bestrijken.

Pagina's:   1  2  3terug         Tell-a-Friend

 

 

Print