X
Bericht verzonden!
Message sent!

Artikelen


A license to sue

10-10-2016

Noot bij HvJEU 4 februari 2016, (C-163/15) (Hassan v Breiding) en HvJEU, 22 juni 2016, (C-419/15)(Thomas Philipps v Grune Welle) AA 2016, p. 758-765.

De vraag wat de vermogensrechtelijke status van een licentie is, speelde ook – zij het verhuld – in de hier te bespreken arresten van het Hof van Justitie van de Europese Unie (“HvJEU”) naar aanleiding van prejudiciële vragen van het Oberlandesgericht Düsseldorf in twee separate procedures over licenties onder zogeheten Gemeenschapsmodellen en Gemeenschapsmerken.

Disclosed but not claimed is disclaimed

12-09-2016

Noot bij HR 5 februari 2016 - Bayer v Sandoz, AA 2016, p. 650.
[...] Dan zou het al een stuk schelen als de rechter begint met de verdragsteksten als uitgangspunt te nemen en de betekenis daarvan te verdiepen, in plaats van vooral zijn eigen eerdere uitspraken in kaart te brengen, zoals de Hoge Raad onder 3.3.5 doet, en daarbij in het midden te laten in hoeverre eerder uitgezette lijnen nu wel of niet inmiddels achterhaald zijn.

Het Europese eenheidsoctrooi en het Eenheidsoctrooigerecht – een stap vooruit?

09-02-2016
AA 2016, p. 100-103. Wanneer het Europese eenheidsoctrooi en het Europese octrooigerecht een feit worden, is dat zonder meer een revolutionaire stap die grote veranderingen met zich brengt. Maar is dat een stap voorwaarts of niet?

Noot Computerrecht bij ABN AMRO v Berzona

24-06-2015

Computerrecht 2015/121, p. 177-179, noot  bij Hoge Raad, 11 juli 2014, ABN AMRO v Berzona:

De kernoverweging van het arrest is te vinden in r.o. 3.6.4. Daar overweegt de Hoge Raad klip en klaar dat het faillissement niet tot gevolg heeft dat de curator “(‘actief’) een bevoegdheid of vordering toekomt die de wet of de overeenkomst niet toekent, zoals tot ontruiming of opeising van het gehuurde als de huurovereenkomst nog loopt.”

Analogische rechtsvorming: Nebula, Berzona en het lot van een licentie bij faillissement

06-05-2015
AA 2015, p. 405-412. De vraag of een curator van een failliete licentiegever (op bijvoorbeeld een octrooi, merk of auteursrecht) de licentienemer het verdere gebruik van de licentie kan verbieden en het gelicentieerde vrij van licenties kan verkopen heeft de laatste jaren veel stof doen opwaaien. Vreemd genoeg naar aanleiding van twee arresten die daar niet direct over gaan. Dat onderstreept allereerst het grote praktische belang van het antwoord op die vraag. Het leert echter ook dat het van groot belang is dat de Hoge Raad bij zijn arresten ook oog heeft en houdt voor het zaak-overstijgende belang van een uitspraak.

De licentienemer en de failliete IE-licentiegever

19-03-2015

TvI 2015, p. 62-66: Th.C.J.A. van Engelen en J.P. Hustinx: Innovatie en intellectuele eigendomsrechten ("IE") zijn wel aangeduid als de motor van de moderne economie.  IE-licenties vormen het onmisbare smeermiddel van die motor. Gegeven het grote economische en praktische belang van IE-licenties, is opmerkelijk dat het antwoord op de vraag wat de positie van een licentienemer bij een faillissement van zijn licentiegever is, tot nu toe gevonden moet worden in exegese van twee arresten van de Hoge Raad die daar helemaal niet over gaan: Nebula en Berzona.

De 'problem-solution-approach' in het octrooirecht: een non-fictie gedachte-experiment

14-01-2015

Noot bij HR 3 oktober 2014, Leo Pharma v Sandoz, AA 2015, p. 49.

[...]  wanneer een bepaald hulpmiddel in de praktijk standaard gebruikt wordt, ligt het gevaar op de loer dat dit hulpmiddel tot norm verheven wordt en de daarbij behorende sacrale formules blindelings worden toegepast. [...].

De geoctrooieerde uitvinding: een in taal gevangen inventieve techniek

08-10-2014

Noot bij HR 4 april 2024, Medinol v Abbott, AA 2014, p. 743.

[...]. Taal en tekst zijn het gereedschap waarmee een geoctrooieerde uitvinding in een octrooi wordt beschreven en in de octrooiconclusie wordt afgebakend. Iedere jurist weet dat de taal een lastig instrument is om duidelijke grenzen mee te kunnen trekken.

Kun je wat bekend is uitvinden?

15-01-2014

Noot bij HR 7 juni 2013, Lundbeck/Tiefenbacher, AA 2014, p. 50:

[...]

Kortom, weten is niet waar het in het octrooirecht om draait. Het gaat er om of die wetenschap toegepast kan worden. Het octrooirecht beschermt geen kennis, maar kunde: de praktische toepassing van kennis, ofwel “techniek”. [...]. Kortom, het octrooirecht beschermt inventieve, toepasbare kennis (“know how”) en niet al dan niet inventieve kennis op zichzelf (“know what”).

Een IE-Quick Scan voor curatoren

02-08-2013
TvI Mei 2013, p. 101-106. Hoe krijgt de curator grip op ongrijpbare vermogensbestanddelen, zoals intellectuele eigendomsrechten (“IE-rechten”)? Dat is de vraag waar menig curator zich na zijn benoeming mee geconfronteerd ziet. Het praktisch en kostenefficiënt in kaart brengen van wat er zoal in de boedel zit of – belangrijker – behoort te zitten, is één van de eerste taken van de curator. Dat is met name van belang als die curator verwelkomd wordt door voormalig aandeelhouders en directie die al voortvarend aan het doorstarten zijn. De gemiddelde curator voelt zich bij het verkennen van het IE-rechtelijk terrein als “een kat in een vreemd pakhuis”.  

Grensoverschrijdend procederen in IE-zaken: back to the future?

10-04-2013
Ars Aequi 2013, p. 271-279. De ‘uitvinding’ van het grensoverschrijdend verbod door de Nederlandse rechter aan het begin van de jaren negentig resulteerde destijds in een ware stortvloed aan spraakmakende internationale octrooizaken, die zich bij de Nederlandse octrooirechter aandienden. Met de introductie in 1998 van de ‘spin-in-het-web’-leer, schroefde het Hof Den Haag de mogelijkheden voor grensoverschrijdende verboden echter fors terug. Het Europese Hof van Justitie kwam vervolgens op 13 juli 2006 met arresten in de zaken Roche v Primus en Gat v LuK,waarmee in de praktijk het doek voor grensoverschrijdende octrooiprocedures feitelijk gevallen leek te zijn.

IE-Goederenrecht verschenen bij Uitgeverij Boek9

25-03-2013

De goederenrechtelijke aspecten van de verschillende IE-rechten worden in dit boek centraal behandeld. Daarmee schept dit boek enige orde in de goederenrechtelijke wanorde die het gevolg is van het verzuim van de wetgever om een Boek 9 BW tot stand te brengen.

FD-artikel: EU-octrooi is geen wondermiddel

12-03-2013
Gemeenschapspatent is een stap vooruit, maar maakt Europa niet op slag innovatiever, artikel Ruud Smit, FD 12-3-2013 met daarin een nadere analyse van de vraag wat het EU-octrooi brengt naar aanleiding van uitlatingen van Benoît Battistelli, president van het Europees Octrooibureau (EOB), tijdens de presentatie van de jaarcijfers 2012.

Verouderde auteursrechtelijke privileges bij beslag en faillissement

12-02-2013
NJB 2013, p. 408-415: In het op 18 juni 2012 ingediende voorstel voor de “Wet auteurscontractenrecht” is voorzien dat deze auteursrechtelijke beslag- en faillissementsexceptie niet meer gaan gelden voor auteursrechten van werkgevers en rechtspersonen.  Dat is een stap vooruit, maar die stap is niet groot genoeg. Nu de aanpak van faillissementsfraude en de bescherming van crediteuren door de Minister ook hoog op de agenda is geplaatst,  is afschaffing van deze beslag- en faillissementsexceptie voor het auteursrecht op zijn plaats.

"The name of the game is the claim"

10-02-2013
noot bij HR 25 mei 2012, Aga/Occlutech NJ 2013, 68: "dat de Nederlandse octrooiwetgever [...] ten onrechte het begrip “conclusie” hanteert. De internationaal gangbare [....] begrippen zijn “claims”, “patentanspruch” en “revendication”. Die laten zich naar het mij voorkomt géén van alle vertalen met het begrip “conclusie”, maar staan voor “eis”, “aanspraak” of “opeisen” en geven duidelijk aan dat het gaat om wat de octrooihouder als zijn exclusieve, private domein – afgebakend van het publieke domein – opvordert."

SaaS-escrow: meer dan een theoretisch vangnet

01-02-2013
Automatiseringsgids 31-1-2013, artikel van Rolf Zaal: "[...] De vraag luidt 'Spreekt het vanzelf dat een curator in het faillissement van een SaaS-provider onmiddellijk meewerkt aan SaaS-escrow?' Van Engelen: "Nee, in tegendeel, zou ik zeggen. Een curator zal zich moeten afvragen hoe hij de hoogst mogelijke waarde kan genereren voor de schuldeisers. Het ligt dus meer voor de hand om alles 'on hold zetten' en tegen de gebruikers van de Saas-dienst, of de Escrow-dienstverlener die namens hen optreedt, te zeggen 'Je kunt het komen ophalen, tegen betaling'. "

BNR Radio - IBM voor het 20ste jaar op rij koploper Amerikaanse octrooien

10-01-2013

BNR Nieuws: Commentaar bij item dat IBM in 2012 een record van 6.478 patenten heeft ontvangen voor uitvindingen op vlakken waaronder analytics, Big Data, cybersecurity, cloud, mobile en social networking: "Dit is het 20ste opeenvolgende jaar dat IBM bovenaan de jaarlijkse lijst staat met meest ontvangen patenten. Het totaal aantal ontvangen patenten ligt in 2012 hoger dan de gecombineerde totalen van Accenture, Amazon, Apple, EMC, HP, Intel, Oracle / Sun en Symantec. Van 1993 tot 2012 ontvingen uitvinders bij IBM meer dan 67.000 Amerikaanse patenten."

Luister hier

UsedSoft v Oracle: the ECJ quietly reveals a new European property right in “bits & bytes”

03-01-2013

With its judgment of 3 July 2012 in UsedSoft v Oracle the Court of Justice of the European Union (“ECJ”) made it clear that exhaustion of intellectual property rights also applies to the sale of intangible goods like a copy of a computer program. However, to achieve the end of the free movement of intangible goods, the Court had to come up with an inventive means: an autonomous European property right in “bits & bytes”.

Naschrift NJB 2012, p. 2968 bij reactie op "Twee voor de prijs van een"

30-11-2012

Naschrift NJB 2012, p. 2968 bij reactie van Wibier en Diamant: "UsedSoft vs. Oracle gaat niet over eigendom maar over contractsvrijheid"(NJB 2012, p. 2967) .

Wibier en Diamant stellen – kort samengevat – dat Usedsoft vs. Oracle niet
over eigendomsrechten op onlichamelijke zaken gaat, maar slechts leert dat een licentiegever zich niet kan beroepen op een contractuele bepaling die de overdraagbaarheid van een licentie uitsluit. Anders dan zij echter veronderstellen, is bij uitputting van auteursrecht overdracht van een licentie of vorderingsrecht op de auteursrechthebbende niet aan de orde

lees hier het volledige naschrift

CPB waarschuwt voor haastwerk bij totstandkoming EU-patent

21-11-2012
SC-online 20-11-0210: "[...]. Volgens de Utrechtse hoogleraar industrieel eigendom Dick van Engelen wordt het grootste verschil tussen het Duitse octrooirecht en het patentrecht elders in Europa veroorzaakt door de wijze waarop inbreukzaken vorm krijgen. In Duitsland is de vraag of er inbreuk op het patent wordt gepleegd, losgekoppeld van de vraag of het patent in eerste instantie verleend had mogen worden, zegt Van Engelen. Dat maakt de inbreukzaak volgens hem eenvoudiger en dus goedkoper. Het probleem is wel dat wie ook het bestaansrecht van het octrooi wil aanvechten, twee rechtszaken moet voeren. [...]"

Pagina's:   1  2  3  4  5  6  7  8terug         Tell-a-Friend

 

 

Print